Lahmuse vesiveski
Veskimootor
Kuivati
Heinajahuveski
Käsipump
Veski viimase möldri tööd ja tegemised
Püüli jahvatamine
Looma- ja leivajahu jahvatamine. Vesikivid ning turbiin
Terade kroovimine ja kroovimasin
Screenshot 2019-11-28 at 19.00.56.png
CONtact

The watermill is located near the Lahmuse manor, Suure-jaani parish, Viljandi county.

L-EST coordinates: X:6492041 Y:584338

​​

phone nr: 

5010169​

aet.kull@gmail.com

Partners:

Industrial heritage road in Estonia and Latvia

Viljandimaa veskiteed 

Rohelise Jõemaa Veskitee

Veskivaramu 

This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this info may be used

CONtact